Junta veïnal

Composició de la Junta Veïnal

Guillem Boneu Santamaria

Valentí Domingo Majós

Antònia Manchó Mingot

Ramon Buchaca Pérez

Francisco Manchó Domingo

Nuria Gatius Farras.

Ivan Montornés Rivera

Maria Lluisa Roma Cots

Alejandro Serra Gabernet

Núria Chambert Tomás

Laura Berenguer Aler

Distribució per àrees

Alcaldia: Guillem Boneu i Santamaria

 • Coordinació i funcionament de les diferents àrees
 • Ordre públic
 • Benestar i serveis personals
 • Recursos humans
 • Economia
 • Protecció i conservació del Parc del Vilot
 • Jardineria i plagues
 • Urbanisme i carreteres

Àrea de Serveis: Francisco Manchó i Domingo

 • Enllumenat públic
 • Clavegueram
 • Escombraries, aigua potable, campanyes de desratització
 • Cementiri municipal
 • Canera municipal

Àrea de Cultura i Educació: Antònia Manchó Mingot,  Núria Chambert Tomás

 • Coordinació entre grup de dones i l’EMD
 • Coordinació entre Jubilats i l’EMD
 • Coordinació entre l’ARCS i l’EMD
 • Promoció i organització entre l’EMD i el Grup de Joves
 • Representant de l’EMD al Consell Escolar Escola el Vilot (Antònia Manchó Mingot) i Escola Bressol
 • Biblioteca
 • Promoció activitats culturals
 • Sanitat
 • Consultori mèdic
 • Edifici polivalent-gimnàs
 • Gestió i coordinació Local Social
 • Piscina municipal

Àrea de joventut, festes i esports: Ramon Buchaca i Pérez, Valentí Domingo Majós i Alejandro Serra Gabernet

 • Manteniment de camins i regs
 • Rústega
 • Patrimoni forestal. defensa i manteniment

paeria.cat